Barnortopedisk mottagning

Vi är specialister på att bedöma vad som är normalt och kan vara avvikande hos barn.

Det är mycket vanligt att man som förälder funderar eller oroar sig över sitt barn. Det är inte sällan som far- och morföräldrar eller förskollärare kommer med synpunkter och ber föräldrar gå till sjukvården för bedömning.

Vi på Barnortopediskt Centrum har mer än 40 års samlad erfarenhet av att bedöma barn. Allt som har med barns rörelse är vi specialister på.

Exempel på en del av vad vi erbjuder:

 

  • Kontroller efter frakturer. Av- och omgipsningar.
  • Second opinion bedömningar rörande barnortopedi.
  • Idrottsrelaterade problem hos barn och ungdomar så t.ex Schlatter, Sinding-Larsen och hälsmärtor.
  • Träningsråd efter skador.
  • Ryggproblem och scolioser.
  • Annorlunda ben- och fotställningar t.ex hjulbenthet, plattfothet och pronation.
  • Smärtproblematik i ben och armar.
  • Tillväxtproblem som t ex benlängdsskillnader.
  • Problem efter genomgångna olycksfall.
  • Dagoperationer

För mer information inför ditt besök på barnortopedisk mottagning:

Klicka här

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close