Inför ditt besök: Barnfrakturmottagning

Krävs remiss?

Nej, ingen remiss krävs vid frakturmottagning. Har ingen remiss skickats till BOC får du själv boka tid via telefon. Det är av stor vikt att du tar med röntgenbilder på frakturen vid besöket eller ber sjukhuset som röntgade barnet att länka bilderna till Nya Karolinska Universitetssjukhuset (NKS).

För mer information:
https://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Remiss/

Patient från utomlands:

För regler gällande patienter från andra länder, gå in på Turistguiden inom vårdgivarguiden.se

Intygsfrågor innan besök:

Innan ni besöker Barnortopediskt Centrum fundera igenom vilka intyg som ni behöver framöver och diskutera detta med läkaren vid besöket.
• Vård av barn från och med 8:e dagen?
• Vård av barn som fyllt 12 år och inte 16 år?
• Intyg resa till och från skolan?
• Intyg förhinder att delta i simskola, ridkurser m.m.
• Intyg för att kunna avboka resa?

Har ni glömt fråga om intyg vid mottagningsbesöket?

Intyg för reseförhinder, taxi till skola m.m. som inte ordnades vid mottagningsbesöket måste man boka en ny tid. Vänligen kontakta oss gällande intyg.

Önskas bedömning av fortsatt behov av VAB skall en besökstid bokas för bedömning.

Vid behov av tolk, kontakta BOC.

För patienter under 18 år: Vid läkarbesöket skall en vuxen medfölja.

Vad gäller för barn med frakturer när det gäller förskola och skola?

Hur länge barnet skall stanna hemma från förskola/skola varierar beroende på vilken fraktur och ålder barnet har.

Arm, hand och fingerfrakturer som inte är opererade brukar kunna gå tillbaka till skolan redan efter några dagar då smärtan börjat klinga av. Barnet har ett skyddande och stabiliserande gips.

Gäller det benfrakturer som inte är opererade brukar barnet ofta vara tillbaka till förskola/skolan efter 7 – 14 dagar. Det är viktigt att barnet kommer igång med sina sociala aktiviteter och träffar kamrater så fort det går.

Förskolans verksamhet skall utgå från varje barns behov. Barn som tillfälligt behöver mer stöd och stimulans skall få detta stöd med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2016).

Frågor rörande detta hänvisas till skolverkets upplysningstjänst. Telefon: 08-527 332 00.

Taxiresor beviljas inte till barn som vistas på förskola.
Taxiresor kan beviljas till skolbarn som har helbensgips och som inte kan ta sig till skolan på annat sätt. Ta upp detta med behandlande läkare och kontakta sedan skolhälsovården.

För patienter under 18 år: Vid läkarbesöket skall en vuxen medfölja.

Rullstol

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har bestämt att korttidslån av rullstol ska administreras av primärvårdensrehab. För mer information kontakta:

Norra Norra Länet: Sodexo Hjälpmedelsservice
Rissneleden 6
174 53 Sundbyberg
Tel: 08-578 852 00
Hitta dit

Södra Länet: Hjälpmedel Stockholm
Bergtallsvägen 10
125 59 Älvsjö
Tel: 08-123 47 600
Hitta dit

Sjukresa

Det är alltid det medicinska tillståndet som avgör rätten till sjukresa och aldrig brist på kollektivtrafik eller glesa tidtabeller. För att läsa mer om sjukresor, klicka på länken: https://fardtjansten.sll.se/sv/sjukresa

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close