Inför ditt besök: Barnfrakturmottagning

Krävs remiss?

Nej, ingen remiss krävs vid frakturmottagning. Har ingen remiss skickats till BOC får du själv boka tid via telefon. Det är av stor vikt att du tar med röntgenbilder på frakturen vid besöket eller ber sjukhuset som röntgade barnet att länka bilderna till Nya Karolinska Universitetssjukhuset (NKS).

För mer information:
https://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Remiss/

Patient från utomlands:

För regler gällande patienter från andra länder, gå in på Turistguiden inom vårdgivarguiden.se

Intygsfrågor innan besök:

Innan ni besöker Barnortopediskt Centrum fundera igenom vilka intyg som ni behöver framöver och diskutera detta med läkaren vid besöket.
• Vård av barn från och med 8:e dagen?
• Vård av barn som fyllt 12 år och inte 16 år?
• Intyg resa till och från skolan?
• Intyg förhinder att delta i simskola, ridkurser m.m.
• Intyg för att kunna avboka resa?

Har ni glömt fråga om intyg vid mottagningsbesöket?

Vad gäller för barn med frakturer när det gäller förskola och skola?

Hur länge barnet skall stanna hemma från förskola/skola varierar beroende på vilken fraktur och ålder barnet har.

Arm, hand och fingerfrakturer som inte är opererade brukar kunna gå tillbaka till skolan redan efter några dagar då smärtan börjat klinga av. Barnet har ett skyddande och stabiliserande gips.

Gäller det benfrakturer som inte är opererade brukar barnet ofta vara tillbaka till förskola/skolan efter 7 – 14 dagar. Det är viktigt att barnet kommer igång med sina sociala aktiviteter och träffar kamrater så fort det går.

Förskolans verksamhet skall utgå från varje barns behov. Barn som tillfälligt behöver mer stöd och stimulans skall få detta stöd med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2016).

Frågor rörande detta hänvisas till skolverkets upplysningstjänst. Telefon: 08-527 332 00.

Taxiresor beviljas inte till barn som vistas på förskola.
Taxiresor kan beviljas till skolbarn som har helbensgips och som inte kan ta sig till skolan på annat sätt. Ta upp detta med behandlande läkare och kontakta sedan skolhälsovården.

För patienter under 18 år: Vid läkarbesöket skall en vuxen medfölja.

Rullstol

Vilka skriver ut föreskrifter för uthyrning av rullstolar?

För att få ett hjälpmedel från landstinget, regionen eller kommunen behöver du träffa en person som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Personen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får. En sådan person kallas förskrivare. Förskrivare kan vara till exempel något av följande:

  • arbetsterapeut
  • fysioterapeut
  • logoped
  • audionom
  • synpedagog
  • sjuksköterska

BOC skriver inte förskrifter för rullstol. För mer information om vem förskriver, se denna länk: https://www.1177.se/Stockholm/behandling–hjalpmedel/hjalpmedel/sa-far-du-ett-hjalpmedel/att-fa-ett-hjalpmedel/

Vad gäller hos Sodexo Hjälpmedelsservice (Sundbyberg)?

På Sodexo Hjälpmedelsservice i Sundbyberg kan hyra rullstol på två sätt: privat och korttidsförskrivning.

Följande information är tagen från Sodexo hjälpmedelsservice: http://sodexohjalpmedelsservice.se/vad-vi-gor/om-du-behover-hjalpmedel-for-en-kortare-tid/

Norra Länet: Sodexo Hjälpmedelsservice (Ring alltid för att boka rullstol).
Rissneleden 6
174 53 Sundbyberg
Tel: 08-578 852 00

Hitta dit

Vad gäller hos Hjälpmedel Stockholm (Älvsjö)?

På Sodexo Hjälpmedel i Älvsjö har de endast korttidsförskrivning, ej privat uthyrning. Följande information är tagen från Sodexo hjälpmedelsservice: 

https://www.hjalpmedelstockholm.se/vara-rutiner1/forskrivning1/korttidsforskrivning/

Södra Länet: Hjälpmedel Stockholm (Kontakta först arbetsterapeut via din vårdcentral).
Bergtallsvägen 10
125 59 Älvsjö
Tel: 08-123 47 600

Hitta dit

Sjukresa

Det är alltid det medicinska tillståndet som avgör rätten till sjukresa och aldrig brist på kollektivtrafik eller glesa tidtabeller. För att läsa mer om sjukresor, klicka på länken: https://fardtjansten.sll.se/sv/sjukresa

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close