Vad gäller för barn med frakturer när det gäller förskola och skola?

Hur länge barnet skall stanna hemma från förskola/skola varierar beroende på vilken fraktur och ålder barnet har.


Arm, hand och fingerfrakturer som inte är opererade brukar kunna gå tillbaka till skolan redan efter några dagar då smärtan börjat klinga av.

Barnet har ett skyddande och stabiliserande gips.

Gäller det benfrakturer som inte är opererade brukar barnet ofta vara tillbaka till förskola/skolan efter 7 – 14 dagar.

Det är viktigt att barnet kommer igång med sina sociala aktiviteter och träffar kamrater så fort det går.


Förskolans verksamhet skall utgå från varje barns behov. Barn som tillfälligt behöver mer stöd och stimulans skall få detta stöd med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2016).

Frågor rörande detta hänvisas till skolverkets upplysningstjänst.
Telefon: 08-527 332 00.

Taxiresor beviljas inte till barn som vistas på förskola.
Taxiresor kan beviljas till skolbarn som har helbensgips och som inte
kan ta sig till skolan på annat sätt. Ta upp detta med behandlande
läkare och kontakta sedan skolhälsovården.