Vilka skriver ut föreskrifter för uthyrning av rullstolar?

För att få ett hjälpmedel från landstinget, regionen eller kommunen behöver du träffa en person som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Personen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får. En sådan person kallas förskrivare. Förskrivare kan vara till exempel något av följande:

BOC skriver inte förskrifter för rullstol. Klick här 1177 för mer information om vem förskriver

Vilka skriver ut föreskrifter för uthyrning av rullstolar?

På Sodexo Hjälpmedelsservice i Sundbyberg kan hyra rullstol på två sätt: privat och korttidsförskrivning.

Klick här Sodexo Hjälpmedelsservice för mer information om hyra hjälpmedel.
Norra Länet: Sodexo Hjälpmedelsservice (Ring alltid för att boka rullstol).

Rissneleden 6
174 53 Sundbyberg
Tel: 08-578 852 00

Vad gäller hos hjälpmedel Stockholm (Älvsjö)?

På Sodexo Hjälpmedel i Älvsjö har de endast korttidsförskrivning, ej privat uthyrning.

Klick här Hjälpmedel Stockholm för mer information om hyra hjälpmedel.
Södra Länet: Hjälpmedel Stockholm (Kontakta först arbetsterapeut via din vårdcentral).

Bergtallsvägen 10
125 59 Älvsjö
Tel: 08-123 47 600