Vilka skriver ut föreskrifter för uthyrning av rullstolar?

För att få ett hjälpmedel från landstinget, regionen eller kommunen behöver du träffa en person som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Personen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får. En sådan person kallas förskrivare. Förskrivare kan vara till exempel något av följande:

BOC skriver inte förskrifter för rullstol. Klick här 1177 för mer information om vem förskriver

Sodexo Sundbyberg

På Sodexo Hjälpmedelsservice i Sundbyberg kan hyra rullstol på två sätt: privat och korttidsförskrivning.

Klick här Sodexo Hjälpmedelsservice för mer information om hyra hjälpmedel.
Norra Länet: Sodexo Hjälpmedelsservice (Ring alltid för att boka rullstol).

Rissneleden 6
174 53 Sundbyberg
Tel: 08-578 852 00

Sodexo Älvjsö

På Sodexo hjälpmedel i Älvsjö kan man endast hyra rullstol med en remiss från arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Bergtallsvägen 10
125 60 Älvsjö
Tel: 08-123 476 00