Om oss

På Barnortopediskt Centrum har all personal en gedigen och lång ortopedisk erfarenhet. Vi är specialister inom ortopedi. 

Barnortopediskt Centrum är en ortopedmottagning inom vårdval ortopedi vilket innebär att vi har rätt att bedöma och behandla patienter i alla åldrar även om vi framförallt vänder oss mot barn och ungdomar.

Det är viktigt att vi håller oss uppdaterade. Av denna anledning fortbildar vi oss regelbundet och är medlemmar i flera specialistföreningar.

Tidskrifter:
• Journal of Pediatric Orthopaedics (Nord Amerikanska delen).
• Journal of Pediatric Orthopaedics B (Europeiska delen).
• Acta Ortopedica.
• Fotkirurgisk tidning.
• Ortopediskt Magasin.
• British Journal of Sports Medicine.
• Scandinavian Journal of Medicin & Science in Sports.
• Läkartidningen.
• Dagens Medicin.

Årliga möten (deltar vid minst ett av dessa möten/år):
• POSNA – Pediatric Orthopedic Society of North America
• EPOS – Europeen Pediatric Orthopedic Society
• SBOF – Svenska Barnortopediska föreningen

Medlemskap i specialföreningar:
• SOF – Svensk Ortopedisk Förening
• SBOF – Svensk Barnortopedisk Förening
• SFSS – Svenska Fotkirurgiska Sällskapet
• Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
• SLS – Svenska Läkarsällskapet.

 

Barnortopediskt Centrum har fått sitt kvalitetssystem reviderat och godkänt enligt kraven i KVALPRAK AB:s kvalitetsprogram KIV. Kvalitetssystemet omfattar verksamhetens samtliga gemensamma rutiner och all personal.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close