Rullstol

Vilka skriver ut föreskrifter för uthyrning av rullstolar?

För att få ett hjälpmedel från landstinget, regionen eller kommunen behöver du träffa en person som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Personen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får. En sådan person kallas förskrivare. Förskrivare kan vara till exempel något av följande:

  • arbetsterapeut
  • fysioterapeut
  • logoped
  • audionom
  • synpedagog
  • sjuksköterska

BOC skriver inte förskrifter för rullstol. För mer information om vem förskriver, se denna länk: https://www.1177.se/Stockholm/behandling–hjalpmedel/hjalpmedel/sa-far-du-ett-hjalpmedel/att-fa-ett-hjalpmedel/

Vad gäller hos Sodexo Hjälpmedelsservice (Sundbyberg)?

På Sodexo Hjälpmedelsservice i Sundbyberg kan hyra rullstol på två sätt: privat och korttidsförskrivning.

Följande information är tagen från Sodexo hjälpmedelsservice: http://sodexohjalpmedelsservice.se/vad-vi-gor/om-du-behover-hjalpmedel-for-en-kortare-tid/

Norra Länet: Sodexo Hjälpmedelsservice (Ring alltid för att boka rullstol).
Rissneleden 6
174 53 Sundbyberg
Tel: 08-578 852 00

Hitta dit

Vad gäller hos Hjälpmedel Stockholm (Älvsjö)?

På Sodexo Hjälpmedel i Älvsjö har de endast korttidsförskrivning, ej privat uthyrning.

Följande information är tagen från Sodexo hjälpmedelsservice: https://www.hjalpmedelstockholm.se/vara-rutiner1/forskrivning1/korttidsforskrivning/

Södra Länet: Hjälpmedel Stockholm (Kontakta först arbetsterapeut via din vårdcentral).
Bergtallsvägen 10
125 59 Älvsjö
Tel: 08-123 47 600

Hitta dit

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close