Sjukresa

Det är alltid det medicinska tillståndet som avgör rätten till sjukresa och aldrig brist på kollektivtrafik eller glesa tidtabeller. För att läsa mer om sjukresor, klicka på länken:https://fardtjansten.sll.se/sv/sjukresa

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close