Telefontid vardagar 08.30-11.30
Avbokningar kan göras dygnet runt (val 1)
Vid sen avbokning måste du snarast (nästföljande dag)
kontakta BOC och meddela orsak till avbokning och om ny tid önskas.

08 – 208 308

Header

/
Header