Barnfrakturmottagning

Barnortopediskt Centrum tar hand om uppföljningar av alla barnfrakturer som inte är opererade. Hos oss blir ert barn bedömd av en barnortopedisk specialist.

Barnortopediskt mottagning

Vi på Barnortopediskt Centrum har mer än 40- års samlad erfarenhet av att bedöma barn. Allt som har med barns rörelse är vi specialister på.