Vad är Hallux Valgus?

Hallux Valgus innebär att stortån vinklas mot pektån och en knöl uppstår på insidan av framfoten. Tillståndet är i sig ofarligt men kan ibland ge smärtor framför allt när man har skor som trycker på knölen men också på grund av skav mot pektån. Tillståndet är i första hand ärftligt men orsaken är okänd i övrigt. Huruvida skoval påverkar är omdiskuterat men trånga skor ger naturligtvis mer besvär.

Ibland har man s.k. hammartå samtidigt och det kan vara den största orsaken till smärta. Att i så fall bara operera hammartån är sällan meningsfullt utan operation av bägge tillstånden samtidigt är att rekommendera.

Behandling

Vid lindriga besvär kan breda skor och diverse tåinlägg ge lindring och många tycker att det räcker bra. Vid svårare besvär kan det bli aktuellt med operation. Det är ofta en bra lösning om man har mycket besvär, framför allt med smärta.

Operation

Det finns två olika operationer beroende på hur sned stortån är. Är tån relativt rak och knölen stor kan det räcka med att bara avlägsna själva knölen (exostosavmejsling). Om tån är mera sned behöver man även räta ut själva tån (osteotomi) och det är en mer omfattande operation. Bägge operationerna sker under lokalbedövning runt stortåknölen. Du får ett stort förband på foten och får åka hem när operationen är färdig. Bedövningen sitter oftast i några timmar men kan ibland sitta i upp till ett dygn.

Efter operationen

Första dagarna bör du vara så stilla som möjligt, sitta med foten i högläge och ta de värktabletter du fått utskrivna. Hur de ska tas står på receptet. Man brukar märka ganska tydligt när man kan börja röra sig mer och värktabletterna inte behövs längre.

Bandaget behöver normalt inte bytas men det bör dock bytas om:

-Det blöder igenom efter operationen

-Du råkar blöta ner det vid dusch

-Det blir väldigt smutsigt

-Det hasar ner

Om det blöder igenom sker det första dagen/natten. Då bör du linda om det hårt utanpå i 2 timmar, då slutar det blöda. Kom in till oss på förmiddagen dagen efter för förbandsbyte. Du behöver inte boka tid, anmäl dig bara i receptionen så tar jag hand om dig så fort det går.

Du behöver inte heller boka tid om det blir blött.

Exostosavmejsling

Vid exostosavmejsling öppnas huden över knölen och knölen avlägsnas. Huden sys ihop och du får ett stort förband på foten. Bandaget ska sitta på i 1 vecka. Under denna tid får du belasta på hälen och skydda foten mot väta. Efter första veckan tar du av bandaget själv och får/ska belasta fullt. Då får du också tvätta foten som vanligt. Det räcker med en tejp över operationssåret. Du får komma på återbesök efter 2 veckor för kontroll. Stygnen försvinner av sig själva.

Sjukskrivning upp till 3 veckor kan bli aktuellt beroende på ditt arbete. Behöver du sjukskrivas ordnar vi det på operationsdagen.

Osteotomi

Vid osteotomi öppnas huden över knölen och knölen avlägsnas. Sedan lossas ledhuvudet och flyttas närmare andra tån och tån rätas då ut. Det hela fixeras med ett stift. Du får ett stort förband på foten. Bandaget skall sitta på i 4 veckor. Du får belasta på hälen och skydda foten mot väta.

Du får en speciell sula som det är tänkt att du ska använda utomhus.

Du ska komma på återbesök efter 4 veckor, då tar vi av bandaget och drar ut stiftet som fixerar stortån. Stygnen försvinner av sig själva. Du behöver ta med en vanlig sko till besöket.

Du får/ska då belasta fullt. Då får du också tvätta foten som vanligt. Det räcker med en tejp över operationssåret.

Sjukskrivning upp till 6 veckor kan bli aktuellt beroende på ditt arbete. Behöver du sjukskrivas ordnar vi det på operationsdagen.

Hammartå

Är du även opererad för hammartå har du stift i även i den/de tån/tårna. De stiften skall också sitta kvar i 4 veckor och dras ut på återbesöket.

Stygnen på hammartårna behöver tas bort efter 2 veckor och du får ett återbesök även för det. I övrigt gäller informationen ovan för OSTEOTOMI.

Hur lägger man om bandaget
(endast för sjukvårdspersonal)