Välkommen

Till Barnfrakturmottagning

Rehabfilmer

Här hittar ni informations- rehabfilmer gällande olika frakturer.

Läs Mer

Regler förskola/skola

Vad gäller för barn med frakturer när det gäller förskola och skola?

Läs Mer

Intyg

Intygsfrågor innan besök

Läs Mer

Rullstol

Vilka skriver ut föreskrifter för uthyrning av rullstolar? Vad gäller hos Hjälpmedel Stockholm?

Läs Mer

Sjukresa

Det är alltid det medicinska tillståndet som avgör rätten till sjukresa

Läs Mer